26.06-02.10.2022
Godhead - Idols in Times of Crisis

expositie

Deelnemende kunstenaars:

Alma Allen (US) – Evgeny Antufiev (RU) – Marieke Bolhuis (NL) – Gisela Colón (US) – Kim Dacres (US) – Hans Josephsohn (CH) – Susanne Ring (DE) – Lukas Schmenger (DE) – Henk Visch (NL) – Not Vital (CH)

Alma Allen - installation view at Kasmin Gallery, New York, 2020

Evgeny Antufiev - Untitled (2018)

Marieke Bolhuis - I See You V (2021)

Gisela Colón - The Future is Now (25 Foot Parabolic Monolith Iridium) (2020)

Kim Dacres - Wisdom Embedded in the Treads, Installation view Gavlak Gallery Los Angeles 2020

Hans Josephsohn - Untitled (1991)

Susanne Ring - Antik (2021)

Lukas Schmenger - Untitled (Submission) (2020)

Henk Visch - Le Manteau (2021)

Not Vital - HEAD (self portrait) (2013)

Nu standbeelden van historisch beladen figuren in het kielzog van de demonstraties tegen racisme in de VS en Europa met verf besmeurd worden, van hun sokkel worden getrokken, van pleinen worden verwijderd, nu Poetin door een vereend Westen van zijn sokkel wordt neergehaald en hij zichzelf tegelijkertijd in eigen land nóg meer als onaantastbaar idool positioneert, is een hernieuwde reflectie op het begrip idool, in ruime zin, op zijn plek.

GODHEAD – Idols in Times of Crisis onderzoekt de kracht van hedendaagse figuratieve en abstracte sculptuur als idool door een samenhangende en tegelijkertijd onderling zeer diverse groep bestaande en nieuwe werken te presenteren, die, in meerdere of mindere mate, bewust of onbewust, refereren naar de traditie van de devotionele sculptuur, het standbeeld, het monument, de totem en de fetisj, allen op een individuele manier.

GODHEAD – Idols in Times of Crisis streeft er niet naar oplossingen te bieden voor de problematische relatie die er ontstaan is met historische idolen maar probeert de hedendaagse toeschouwer bewust te maken van de kracht van het idool, dat de mensheid door tijden heen verbindt en mythologieën verweeft met het heden, waarin geloof in hogere machten en krachten nog steeds aanwezig is.

GODHEAD – Idols in Times of Crisis presenteert een selecte staalkaart van hedendaagse idolen, een alternatief scenario voor de lege sokkels die aan het ontstaan zijn, een scenario dat de openbare ruimte weer nieuwe betekenis, hoop en houvast kan bieden. Door deze beelden in de openbare ruimte te presenteren, sterker nog, in een bos, waar mens, natuur en kunst bij elkaar komen, winnen ze aan kracht. Bij de kijker zullen de werken mogelijk zelfs associaties oproepen met oerbeelden, als de Venus von Willendorf en de Löwenmensch, ook al verbeelden ze ieder op hun eigen manier ideeën en idealen van het nu.

Deelnemende kunstenaars: Alma Allen (US), Evgeny Antufiev (RU), Marieke Bolhuis (NL), Gisela Colón (US), Kim Dacres (US), Hans Josephsohn (CH), Susanne Ring (DE), Lukas Schmenger (DE), Henk Visch (NL), Not Vital (CH)