Material World

educatief product

Lustwarande brengt met zijn educatieve producten hedendaagse kunst op een aantrekkelijke manier onder de aandacht van leerlingen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De beeldende kunstprojecten van Lustwarande spelen in op de tijdsgeest. Het didactische concept van de educatieve producten wordt hierop afgestemd.

Voortgezet onderwijs
Voor het voortgezet onderwijs werkt Lustwarande voor de ontwikkeling en toetsing van de ideeën aan de praktijk samen met een vakdocent en leerlingen van het Theresialyceum in Tilburg. De producten zijn altijd zowel actief, receptief als reflectief.

Het kunstblad
Educatieve producten voor het voortgezet onderwijs, die aansluiten bij het actuele programma van Lustwarande, hebben de vorm van een kunstblad – een dubbelzijdig full colour bedrukt 400 grams A4 – waarop de thema’s van de expositie nader uitgewerkt worden.
Op de voorzijde van het kunstblad wordt informatie gegeven over de actuele expositie en worden er thema’s aangereikt die daarbij aansluiten.
Op de achterzijde worden korte opdrachten bij de thema’s aangereikt. Deze opdrachten zijn bedoeld als inspiratie voor de eindopdracht.

In het kader van Delirious is het kunstblad Material World ontwikkeld, dat te bestellen is in onze webwinkel. Material World is de derde uitgave in de reeks.

We leven in het Antropoceen: het tijdperk waarin de mens als nooit tevoren zij invloed op de Aarde laat gelden. Kan het tij nog gekeerd worden en wat is hier voor nodig? Ook in de beeldende kunst vinden we deze onderzoekende houding terug. Vaak dient de natuur als inspiratiebron.

Er is een besef ontstaan dat de Aarde kwetsbaar is. Dit besef gaat gepaard met het streven naar duurzaamheid. Momenteel is er in de beeldende kunst grote aandacht voor materialen. Dit materiaalgebruik is ook gericht op duurzaamheid en is een kritische reactie op de massaconsumptie, de digitalisering aan de ene kant en ecologische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen aan de andere kant.

In de expositie Delirious, die van 15 juni tot en met 20 oktober te zien is in park De Oude Warande in Tilburg, komen een aantal thema’s aan de orde. Wat duidelijk opvalt is de hernieuwde aandacht voor de fysieke productie van beelden, het letterlijk maken van objecten. Daarnaast is het onderzoek dat kunstenaars wereldwijd doen naar bestaande en nieuwe materialen een aandachtspunt. Kunstenaars willen weg van het beeldscherm en terug naar het atelier om te experimenteren met een breed scala aan materialen: metalen, plastic, nieuwe kunststoffen, 3D-prints, pigmenten, textiel, glas, klei – en terug van weggeweest – hout en marmer. Deze materialen worden op hun beurt weer moeiteloos gecombineerd met gevonden voorwerpen.

Material World is geschikt voor leerlingen uit onderbouw en bovenbouw, kan gebruikt worden voor vmbo, mbo, havo en vwo en kan ingezet worden bij CKV (nieuw) en de kunstvakken. Het kunstblad kan ook los van de expositie gebruikt worden.

Bij ieder kunstblad wordt er gratis een beknopte, overzichtelijke docentenhandleiding aangeboden, waarin onder andere meer achtergrondinformatie te vinden is over de thema’s, die op de kunstkaart aan de orde komen. Docentenhandleidingen kunnen in de webwinkel gratis worden gedownload.

Webwinkel